Villa Vendee 22 - page 10

- tweekeer zoveel
DeVendée
Als jevanalle rust genoeg
hebt, kun jeop stap inLes
Sablesd’Olonne.Deboulevard
huist veleFransecafeetjes
waarhet goed toeven is.
Ook tijdenshetwinterseizoen
geopend.
DeVendée isbij Nederlanders niet
heel ergbekend, wij vindendat een
voordeel.Want het is eenprima
vakantiegebieddat voornamelijk
doordeFransen zelfwordt bezocht,
door
jong én oud.
Het is zo
aangenaam, niet inde laatsteplaats
door het grote aantal zonuren
(2 keer zoveel als het gemiddelde
inNederlandennet zoveel als in
zonu
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...31
Powered by FlippingBook