Villa Vendee 22 - page 5

5.
TVmet satellietcardvoor alleNL-zenders,
een stereosetmetBlu-ray-speler, viaeen
laptopfilmsenmuziekafspelen. Enalseen
vandeweinigehuizenopde residenceheeft
onshuis
goedwerkend internet!
Dithebben
we speciaal aan laten leggenendelendat
graagmet jou, het kost jenietsextra.
Niets is vervelender dan slechtebedden. Daarom
vind jebij ons
bedden enmatrassen van Auping.
Lekker stevig, dus goed voor de rug. Inde ‘master’-
slaapkamer kanhet bedookomhoogom lekker
ontspannen te kunnen lezenbij licht dat door het
aanraken vande armatuur,meer ofminder fel wordt.
Ons huis van85m
2
heeft 3 slaapkamers en
2badkamers, waarvande grootste is voorzien van
badendouchemet thermostaatkranenèn toilet.
TVmet toegang tot alle
Nederlandse zenders!
ing!
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...31
Powered by FlippingBook