Villa Vendee 22 - page 16

Dekids
en tieners
vervelenzichni
DeVendéebiedtheel veel
leukeactiviteiten. Teveel om
op tenoemen.Kijkmaareens
o
Weet jehetevenniet?Wil je
een suggestie?Vraaghetde
receptie.
Een vande redenenom voor dit
gebied te kiezen isdeenorme
hoeveelheid aan leuke activiteiten.
Voor jonge kinderen,maar ook voor
deoudere kinderen.Wij willen
zelf immersdat onze kinderen zo
langmogelijkmet onsmeegaan.
Naast diverse sporten, zijner ook
tal van activiteiten teondernemen.
Wat denk je vanboomklimmen
(vanaf 5 jaar) of paintball. Beide
overigens ook voor grotemensen
In dit gebied vind je een enorme
hoeveelheid aan leuke activiteiten!
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...31
Powered by FlippingBook